Milyen hatással van az orvosi kannabisz a depresszió kezelésére?

Milyen hatással van az orvosi kannabisz a depresszió kezelésére?

by Canaby CBD

2023.09.28.

A fibromyalgiás betegeknél végzett nagy létszámú visszatekintő kutatásban vizsgálták az orvosi kannabisz önszántából történő használatának hatását a betegség súlyosságára, valamint a depresszió és szorongás szintjére.

Mi az a Fibromyalgia?

A fibromyalgia egy komplex reumatikus állapot, amelyet kiterjedt krónikus fájdalom, érzékenység, fáradtság, alvászavar, hangulatzavar, kognitív zavar és szomatikus tünetek jellemeznek. Bár a fibromyalgia etiológiája nem teljesen ismert, úgy gondolják, hogy egy centralizált fájdalomállapot.

Mi az a Fibromyalgia?

Ezt az elméletet támasztják alá a legújabb agyi képalkotó vizsgálatok, amelyek a fibromyalgiás betegeknél a fájdalomjelek szabályozatlan feldolgozását és továbbítását, az agy morfológiájának változásait és a neurotranszmitterek megváltozott szintjét (azaz alacsonyabb szerotonin- és noradrenalinszintet, valamint magasabb glutamát- és P-szintet) mutatták ki (idézi Meyer, 2002). A kanadaiak körülbelül 2-3 %-át érinti a fibromyalgia, a nők akár kilencszer gyakrabban érintettek, mint a férfiak.

Fibromyalgia kezelése

Fibromyalgia kezelése

Jelenleg a fibromyalgia kezelése a tünetek csökkentése mellett a funkciók és az életminőség (QoL) javítására összpontosít. A fokozatos testmozgással és kognitív-viselkedéses beavatkozással végzett kezelésnek van a legjobb bizonyítéka az előnyökre, míg a farmakológiai kezelés, például a NSAID-ok, opioidok, antidepresszánsok és antikonvulzívumok csak szerény előnyöket mutatnak.

A fibromyalgia erősen komorbid állapot, amelyhez olyan gyakori társbetegségek társulnak, mint a reumatoid artritisz, lupusz, depresszió, szorongás, poszttraumás stressz zavar és irritábilis bél szindróma (IBS). A fibromyalgiás betegeknél a major depressziós zavar és a szorongás életprevalenciája 63%-ra, illetve 30%-ra becsülhető.

A beteg egészségére vonatkozó 9-es kérdőív (PHQ-9), a Generalizált szorongásos zavar- (GAD-7) és a betegség súlyosságát felmérő kérdések pontszámai akkor kerültek bevonásra, ha a felvételi látogatás és legalább az első nyomon követés során rendelkezésre álltak. A fibromyalgia betegség súlyosságát a klinikai kutatásokban általában a Revideált Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQR) segítségével értékelik. Bár a FIQR kérdőív alkalmazását a közelmúltban bevezették a HMED klinikákon, nem állt rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a jelenlegi vizsgálatba bevonják. Így helyette a PHQ-9, a GAD-7 és az önbevalláson alapuló betegség súlyossági pontszámokat használták.

A PHQ-9 egy 9 tételből álló kérdőív, amelyet klinikailag a depresszió szűrésére, diagnosztizálására és nyomon követésére használnak.19 Minden egyes elemet 0-tól 3-ig kell pontozni a depressziós tünetek előző két hétben tapasztalt gyakorisága alapján; a teljes pontszám 0 és 27 között mozog. A 0 és 4 közötti összpontszám minimális depressziót, az 5 és 9 közötti pontszám enyhe depressziót, a 10 és 14 közötti pontszám közepes depressziót, a 15 és 19 közötti pontszám közepesen súlyos depressziót, a 20 és 27 közötti pontszám pedig súlyos depressziót jelent.

A GAD-7 egy 7 tételből álló skála, amelyet klinikailag a szorongás szűrésére, diagnosztizálására és nyomon követésére használnak.20 Minden egyes tétel 0-tól 3-ig terjedő pontszámot kap az előző 2 hétben tapasztalt szorongásos tünetek gyakorisága alapján, és az összpontszám 0 és 21 között mozog. Az 5 és 9 közötti összpontszám enyhe szorongást, a 10 és 14 közötti pontszám közepes szorongást, a 15 és 21 közötti pontszám pedig súlyos szorongást jelent.

Eredmények a depresszió kezelésében

A kórlapok áttekintése során 1923 olyan beteget azonosítottak, akiknél elsődlegesen fibromyalgia állt fenn. Ebből az 1923 betegből 817 betegnél volt legalább 1 utóvizsgálat (1. táblázat). A 817 beteg közül 446 esetében állt rendelkezésre PHQ-9 pontszám a felvételkor és legalább 1 utánkövetéskor, 593 esetében állt rendelkezésre GAD-7 pontszám a felvételkor és legalább 1 utánkövetéskor, 805 beteg esetében pedig a felvételkor és a betegség súlyosságának pontszámai a felvételkor és legalább 1 utánkövetéskor. A legtöbb beteg (76,1%) arról számolt be, hogy az első nyomon követéskor CBD-olajat használt. A felvétel és az első nyomon követés között majdnem 43%-os volt a lemorzsolódási arány.

PHQ-9 (depresszió)

Az átlagos PHQ-9 pontszám 10,0 ± 6,6 volt a felvételkor (n = 446), ami közepes vagy közepesen súlyos depressziót jelzett, és 8,0 ± 6,0 volt az első nyomon követéskor (t = 333 ± 199 nap; P<0,001), ami enyhe vagy közepes depressziót jelzett (n = 446). Az első utánkövetéskor 446 betegből 119 betegnél (27%) a PHQ-9 pontszám klinikailag szignifikánsan csökkent, 446-ból 288 betegnél (65%) nem volt klinikailag szignifikáns változás, és 446-ból 39 betegnél (9%) klinikailag szignifikáns romlás következett be.

A PHQ-9 pontszámot  10-es értékkel elért betegek alcsoportjában (n = 214) a PHQ-9 pontszámok átlaga a kiinduláskor 15,6 ± 4,6 volt. A PHQ-9 pontszámok átlaga ebben az alcsoportban az első utánkövetéskor 11,1 ± 6,3 volt. Az átlagos csökkenés 4,5 ± 5,7 volt (P<0,001). A PHQ-9 pontszám klinikailag szignifikáns csökkenését (³5-ös csökkenés) 103 betegnél (48%) tapasztalták, és 11 (5%) jelentette a PHQ-9 pontszám klinikailag szignifikáns növekedését. Betegség súlyossága

Eredmények a depresszió kezelésében

A betegek azon alcsoportjában, akiknél rendelkezésre állt a betegség súlyossági pontszáma (n = 805), az átlagos pontszám 4,12 ± 0,7 volt, ami súlyos vagy nagyon súlyos betegséget jelzett a felvételkor, és 2,9 ± 1,0 és közepesen súlyos vagy súlyos betegséget jelzett az első nyomon követéskor (t = 181 ± 142 nap; P<0,001). Ebben az alcsoportban 604 betegnél (75%) csökkent a betegség súlyossági pontszáma, 298 betegnél (37%) a pontszám >2, 185 betegnél (23%) nem történt változás, 24 betegnél (3%) pedig növekedett.

Nem volt szignifikáns különbség a pontszámcsökkenés tekintetében a felvételi és az első nyomon követési súlyossági pontszámok között a nem, az iskolai végzettség, a jövedelmi szint, a foglalkoztatási státusz és a kannabiszhasználati előzmények szerint (P > 0,05).

Fibromyalgia kezelése kannabisszal

Orvosi kannabiszhasználat fibromyalgiás betegknél

Tudomásunk szerint ez volt az egyik első olyan tanulmány, amely az orvosi kannabiszhasználatot vizsgálta fibromyalgiás betegek nagy mintáján. A tanulmány demográfiai jellemzői összhangban vannak a fibromyalgiás betegekről szóló korábbi kutatásokkal: a legtöbb beteg nő, középkorú, munkanélküli vagy rokkant volt. A minta nagy része (76,1%) arról is beszámolt, hogy az első nyomon követéskor CBD-olajat használt, ami összhangban van a krónikus fájdalom kezelésének kiegészítő terápiájaként az orvosi kannabisz engedélyezésére vonatkozó jelenlegi gyakorlati iránymutatásokkal. Az eredmények azt is mutatták, hogy a betegek 2,8%-a nem rendelt vagy használt kannabiszt az első nyomon követéskor, ez azonban valószínűleg nem befolyásolta az eredményeket.

A jelen vizsgálat elsődleges megállapításai a depressziót, a szorongást és a betegség súlyosságát mérő mindhárom pontszám szignifikáns csökkenése a bázis- és a vizsgált betegek között.

Bár nem validált klinikai mérőeszközt használtak, a betegség súlyosságának pontos átlagos javulása szerény javulásra utalhat. A “nagyon súlyosról” “súlyosra” vagy a “súlyosról” “mérsékeltre” való változás a beteg életminőségében bekövetkezett pozitív javulásként értelmezhető, tekintettel a fibromyalgiának tulajdonított fogyatékossági jellemzőkre.

A jelen vizsgálat másik korlátja az volt, hogy a felvétel és az első nyomon követés között az alapellátó által felírt gyógyszerek, például az antidepresszánsok, opioidok és fájdalomcsillapítók fájdalomcsillapításra gyakoroltak lehetséges hatást. Az egészségi állapot javulása lehetett placebohatás is. Ezenkívül a fibromyalgia diagnózisa a klinikai felvételi űrlap önbevalláson alapuló válaszain alapult, és nem klinikai kritériumokkal erősítették meg. További korlátot jelenthet a betegek és egészségügyi ellátóik szelektív beszámolója az eredményekről, valamint a szigorú kórlapauditok hiánya.

Ezenkívül az alkalmazott terméktípusok közötti eltérések eltérő kezelési válaszokat eredményezhettek. Konkrét CBD- vagy THC-adagolási információk nem álltak rendelkezésre. A betegpopulációnk orvosi kannabiszhasználata sem korlátozódott egyetlen termékre. Bár az engedélyező orvosnak ajánlott útmutatást adni a formára, az erősségre és az adagolásra vonatkozóan, a kiadott formát gyakran az engedélyezett gyártó határozza meg. Ezért a betegek többféle terméket vásárolhatnak és használhatnak. A HMED-nél végzett jövőbeli vizsgálatoknak tartalmazniuk kell e tényezők alaposabb elemzését.

Orvosi kannabisz hatékonysága depresszió kezelésénél

Ezek az adatok azt mutatják, hogy az orvosi kannabisz hatékony szerepet játszhat a fibromyalgia és a depresszió és a szorongás társuló tüneteinek kezelésében. A minta nagy részénél az orvosi kannabisz alkalmazásának megkezdését követően klinikai javulás volt tapasztalható a betegség súlyosságának mindhárom mérőszámában, a depressziós tünetekben és a szorongásos tünetekben.

Ennek ellenére a következtetéseket a magas lemorzsolódási arány és a fibromyalgia súlyosságát mérő validált eredmények hiánya korlátozta. A jövőbeni kutatásoknak előnyös lenne átfogó kimenetek alkalmazása a fibromyalgiás tünetek, köztük a betegség súlyosságának, a fájdalomnak, a hangulatzavarnak és az alvászavarnak a felmérésére.

Depresszió kezelése kannabisszal

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük